NIKKEI PANEL SYSTEM

Liên hệ

Cống hiến vì sự phát triển của Châu Á với công nghệ và kinh nghiệm tích lũy tại Nhật Bản. Nhà máy phân phối thực phẩm hoặc nhà máy chế biến thực phẩm, nhà máy cơ khí chính xác hoặc nhà máy chế tạo chất bán dẫn Chúng tôi nỗ lực cung cấp các dịch vụ với chất lượng ngang bằng với dịch vụ cung cấp tại Nhật trong điều kiện sản xuất của khu vực Đông Nam Á.