NIKKEI PANEL SYSTEM

ติดต่อเรา

เราทุ่มเทเพื่อความก้าวหน้าของเอเชียด้วยทักษะและความรู้ความชำนาญที่บ่มเพาะมาจากญี่ปุ่น ไม่ว่าโรงงานแปรรูปหรือกระจายสินค้าอาหาร, โรงงานเครื่องจักรวัดละเอียด หรือโรงงานผลิตสารกึ่งตัวนำ ภายใต้ภาพการผลิตในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ เราขอมอบบริการคุณภาพเทียบเท่ากับที่ญี่ปุ่นให้แก่ท่าน